متبرک باد نام تو

در یادمان استاد عزیزم، دکتر اکبر نحوی روز‌های تعطیل را چه کار می‌کند؟ خدا می‌داند چندبار از خودم این سؤال را پرسیده بودم. روزهای تعطیل بی‌شماری، عیدها، تعطیلات اجباری… نمی‌دانم چرا همیشه او قهرمان این سوال بود. یادم می‌آید یک‌سال که تابستان شیراز آتش می‌بارید، دانشگاه را یک ماه تعطیل کرده بودند تا دستگاه‌های سرمایشی مثلاً استراحتی به‌جان برق بدهند و من مستأصل دانشجوی دکترایی بودم که می‌خواستم طرح پایان‌نامه‌ام را بنویسم. روزهای یک‌شنبه تخفیف داده بودند تا اگر کسی

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی