داستان انسان‌های واقعی

یادداشتی کوتاه بر رمان «دوست بازیافته» فرد اولمن (۱). نمی‌شناختمش. اسمش را هم نشنیده بودم چه رسد به نام کتابش. «دوست بازیافته». عنوان کتاب چنگی به دلم نمی‌زد. تصویر جلدش را دوست نداشتم.  چه دلیلی داشت سراغش بروم. اگر حدس می‌زدم داستانی مرتبط با جنگ‌جهانی دوم است اصلا شروعش نمی‌کردم. دو کتاب ارزشمند را پیش‌تر نیمه رها کرده بودم چون تحمل فضای جنگ‌جهانی را نداشتم. گاهی فکر می‌کنم اگر به نظریه‌ی تولد دوباره اعتقاد داشتم شاید در زندگی قبلی‌ام در

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی